CE Roda

Queda constituida la mesa electoral per les eleccions 2018

En l'Assamblea extraordinària de convocatòria d'eleccions a President i Junta Directiva del CE Roda, celebrada el divendres 6 d'Abril, i tal com estava previst en l'ordre del dia, i seguint el calendari electoral, va quedar constituida la mesa electoral i posteriorment la seva presa de posesió.

LLUIS JORDAN GIL - soci num. 12 (President de mesa)

JORDI BALLÚS LABRÓ - soci num 41 (Vocal)

JOAN SALLÉS VILALTA - soci num. 28 (Vocal)

JUDIT SÁNCHEZ SERRA - soci num. 66 (Secretària del club)

 

Podeu descarregar-vos l'arxiu aquí: Descarrega